• ochrona danych osobowych

Drogi użytkowniku,


Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Adrianna Sikorska CORP. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adrianna Sikorska Corp. z siedzibą w Warszawie przy ul. 11 listopada 56/45, NIP 521-28-18-363, REGON 365310290, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/En..., KONTO BANKOWE: 69 1140 2004 0000 3402 7643 6218
2. Dane kontaktowe:
- telefonicznie pod numerem: (+48) 602504433
- elektronicznie:
e-mail: rebelias@rebelias.pl, kontakt@artkreacje.pl,
- przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.rebelias.pl, www.artkreacje.pl
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. 11 listopada 56/45, 03-445 Warszawa,
3. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Adrianna Sikorska z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz gdy korzystasz ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych - kontakt: adrianna.sikorska@gmail.com, (+48) 602504433.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z warsztatów (w miejscu prowadzenia warsztatów) oraz Serwisów www.rebelias.pl oraz www.artkreacje.pl  – korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisów oraz prezentacji naszych produktów i usług w tych Serwisach – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w przypadku wyrażenia zgody na notyfikacje typu web push - korzystania z notyfikacji typu web push w Serwisach – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisów, notyfikacji web push lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Masz prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 
- do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu. W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z nami - dane kontaktowe wskazane są wyżej
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
6. Masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu, notyfikacji web push lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami - dane kontaktowe wskazane są wyżej.
7. Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.